สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม “ปิดโลกกิจกรรม Nakhon On Walai”

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม “ปิดโลกกิจกรรม Nakhon On Walai”

22 มีนาคม 2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย นศพ.กฤษณพงศ์ แก้วเมือง นายกสโมสรนักศึกษาฯ ร่วมจัดกิจกรรม “ปิดโลกกิจกรรม Nakhon On Walai ณ ลานไทร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สานต่อจากกิจกรรม “เปิดโลก” เสมือนเป็นกิจกรรมสุดท้ายของสโมสรในปีการศึกษา 2566 ในกิจกรรมนี้ได้จัดให้มีตลาดนัดนักศึกษา บูธชมรมและสโมสรต่างๆ ซึ่งสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้จัดบูธนิทรรศการนำเสนอผลงานเด่นและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วในปีการศึกษา 2566 และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ชมรมและสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาต่างๆ

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม “ปิดโลกกิจกรรม Nakhon On Walai”
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม “ปิดโลกกิจกรรม Nakhon On Walai”
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม “ปิดโลกกิจกรรม Nakhon On Walai”
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม “ปิดโลกกิจกรรม Nakhon On Walai”
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม “ปิดโลกกิจกรรม Nakhon On Walai”
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม “ปิดโลกกิจกรรม Nakhon On Walai”
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม “ปิดโลกกิจกรรม Nakhon On Walai”
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม “ปิดโลกกิจกรรม Nakhon On Walai”
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม “ปิดโลกกิจกรรม Nakhon On Walai”
สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม “ปิดโลกกิจกรรม Nakhon On Walai”