สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนสำนักวิชาแพทยศาสตร์

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนสำนักวิชาแพทยศาสตร์

17 ตุลาคม 2566

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 คณะจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดย พญ.มยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคม พร้อมด้วย Dr.George Curuby, Ms.Tomoko Kanno พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร และ พญ.เบญจพร ปัญญายง ได้เยี่ยมเยียนสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ รักษาการแทนคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งทางคณะจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยได้เยี่ยมเยียน พบปะพูดคุยกับนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับทุนจากสมาคม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทุนการศึกษาร่วมกับทางสำนักวิชาฯ โดยทางสมาคมได้ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ ตั้งแต่ปี 2554 กระทั่งปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ของสำนักวิชาฯ จำนวน 17 ทุน เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแพทย์แล้ว 5 คน และกำลังศึกษา 12 คน