ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีผลงานดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีผลงานดีเด่น

15 ตุลาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์  ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีผลงานดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 จากสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย​

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีผลงานดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีผลงานดีเด่น