นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์คว้ารางวัลใหญ่ ในการประกวดดาวเดือน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (SMD FRESHY AWARD 2023)

นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์คว้ารางวัลใหญ่ ในการประกวดดาวเดือน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (SMD FRESHY AWARD 2023)

15 ตุลาคม 2566

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ตัวแทนนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ทั้ง 5 คน ได้ร่วมกิจกรรม การประกวดดาวเดือน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (SMD FRESHY AWARD 2023)  ได้ผ่านการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศ ให้ได้รับตำแหน่ง Miss SMD freshy ประจำสำนักวิชาฯ ได้แก่ นศ.พทป.ธมลวรรณ ศรีสาริสถ์ (แองจี้) ตำแหน่ง Mister SMD freshy  ได้แก่ นศ.พทป.ภูมิพัฒน์ คนิวรานนท์ (รัน)  นอกจากนี้ตัวแทนที่เข้าร่วมจากทางสาขาฯ ได้แก่ นศ.พทป. นภัสสรณ์ เศรษฐีธิติสกุล (แชมพู) (รางวัลชนะเลิศอันดับ 1)  และฝ่ายชาย นศ.พทป.จิรวัฒน์ มาลี (จิ) (รางวัลชนะเลิศอันดับ 2)  และนศ.พทป.นฤสรณ์ สุทิน (ไอซ์) ซึ่งในการคัดเลือกนั้น ประกอบด้วยรอบโหวตผ่านช่องทางออนไลน์ และจากการแสดงความสามารถ ไปจนถึงการตอบคำถามจาก Keyword ทั้งนี้กิจกรรมนี้ถือว่าประสบความสำเร็จและมีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อนึ่งตัวแทนจะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของทางสำนักฯ และทางมหาวิทยาลัยในลำดับถัดไป ท่านผู้สนใจ สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/smdmoonandstarcontest