พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

28 กันยายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 วันที่ 24 กันยายน 2566 ณ ศาลาไทย ชั้น G โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566