พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566 วันที่ 24 กันยายน 2566

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566 วันที่ 24 กันยายน 2566

28 กันยายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566 วันที่ 24 กันยายน 2566 วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย ณ ศาลาไทย ชั้น G โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566