คณบดีแพทยศาสตร์ ศึกษาดูงานและแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์

อาจารย์ นพ.ดร.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางไปศึกษาดูงานและแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี Professor Barry Taylor คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอตาโก Professor Peter Chrampton อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอตาโก Professor Sarah Young ผู้อำนวยการการเรียนระดับปรีคลินิก และ Mr. Bruce Smith ผู้จัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอตาโก ร่วมต้อนรับ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการให้ความร่วมมือการจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

อาจารย์ นพ.ดร.ปรัชญะพันธุ์ ได้เล่าให้ฟังถึงการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ว่า ทางมหาวิทยาลัยโอตาโกยินดีให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน โดยนักศึกษาของสำนักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถเลือกเรียนในรูปแบบ Elective Study ที่มหาวิทยาลัยโอตาโกได้ ทั้ง 3 ศูนย์ ทั้งนี้ ขอให้ประสานงานล่วงหน้าเพื่อจัดสรรจำนวนนักศึกษาที่ว่างตามความประสงค์ของทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยโอตาโก จำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาแพทย์ตามเกณฑ์มาตราฐานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเอง โดยทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอตาโก จะช่วยดำเนินการให้ 

สำหรับการศึกษาระดับปรีคลีนิค Professor Sarah Young ผู้อำนวยการการเรียนระดับปรีคลินิก ยินดีให้ความร่วมมือตลอดปี หากเป็นการวิจัยของนักศึกษาหรืออาจารย์ จะไม่คิด Bench Fee ในระยะเวลาไม่เกิน 12 สัปดาห์ ยกวันการวิจัยนั้นเป็นงานที่มีความสนใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย ส่วนการประเมินและวัดผลการศึกษาให้เป็นความรับผิดชอบของสำนักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนความร่วมมือด้านอื่นๆ ทางคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอตาโก ขอให้คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประสานงานโดยตรง 

อนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอตาโก ใช้หลักสูตร MBChB ( Bachelor of Medicine -Bachelor of Surgery) ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี โดย คล้ายคลึงกับหลักสูตรทางการแพทย์ของไทย โดยไม่มีการเรียน General Education ในชั้นปีที่ 1 และในสองปีแรกจะเรียนปรีคลินิก จำนวน 280 คน ที่เมืองดูนีดิน จากนั้น นักเรียนจะแยกไปเรียนชั้นคลินิก ใน 3 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลดูนีดิน 80 คน โรงพยาบาลเมืองไคร์เชิร์ส และโรงพยาบาลเมืองเวลลิ่งตัน แห่งละ 100 คน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.