ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 และกำหนดให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ MMI พร้อมจัดส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินและใบตอบยืนยันการเข้าร่วมสัมภาษณ์ MMI ไปยังสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ภายในเวลา 16.00 น. ของวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ตามความทราบ นั้น

บัดนี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งหมด 91 คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

CLICK รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ MMI ปีการศึกษา 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *