บุคลากร และนศพ.มวล.เข้าร่วมกิจกรรมจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 18

เนื่องด้วยคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ แพทยสภา และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นเจ้าภาพจัดงาน “โครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562” ภายใต้ชื่อ “Respect and Dignity เคารพในคุณค่าศรัทธาในชุมชน” ในวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาแพทย์มีความตระหนักถึงคุณค่า เคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมค่ายจริยธรรมสัญจร จึงนำผู้แทนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 12) จำนวน 4 คน พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ในปี 2563 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบหมายในการเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อจัดงาน “โครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563” ดังนั้นการเข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ที่ผ่านมานี้ จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ในการเป็นเจ้าภาพโครงการค่ายจริยธรรมสัญจรครั้งต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *