กำหนดการจัดสอบความรู้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อสอบขั้นตอนที่ 3 การประเมินความรู้ทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563 (เพิ่มเติม)

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา (ศรว.) ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 3/2562 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563 ไปแล้วนั้น

ในการนี้เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้ขอรับการประเมินฯที่เพิ่มขึ้น ศรว. จึงเห็นควรเพิ่มวันจัดสอบขั้นตอนที่ 3 การประเมินความรู้ทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) โดยมีกำหนดการจัดสอบ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2563

5 มกราคม 2563  สอบขั้นตอนที่ 3 (สนามสอบกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

2 กุมภาพันธ์ 2563  สอบขั้นตอนที่ 3 (สนามสอบกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

1 มีนาคม 2563  สอบขั้นตอนที่ 3 (สนามสอบกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

29 มีนาคม 2563  สอบขั้นตอนที่ 3 (สนามสอบกรุงเทพฯ)

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสอบเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

CLICK > อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *