ส.แพทย์ มวล.จัดพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ ปีการศึกษา 2561

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้ทำการผลิตแพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 โดยในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร และสอบผ่านเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วนั้น

ในการนี้สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงจัดให้พิธีมอบใบประกอบวิชาเวชกรรมให้แก่แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 5301 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *