ประชาสัมพันธ์ กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบสำหรับการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง ศรว.

กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมวันที่ 12 มกราคม 2563สนามสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ณ ห้อง 5301 อาคารเรียนรวม 5
*************

ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนมารายงานตามเวลาที่กำหนด และนำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ

CLICK >ข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้าสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบ ดังไฟล์แนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *