ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่ 1/2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
***************

ตามที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประเภทโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภททุนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา จำนวน 10 ทุน  และประเภททุนบัณฑิตในศตวรรตที่ 21 จำนวน 2 ทุน ดังต่อไปนี้
CLICK รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *