Home / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ / ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำ ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 และกำหนดให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ MMI พร้อมจัดส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินและใบตอบยืนยันการเข้าร่วมสัมภาษณ์ MMI ไปยังสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ตามความทราบ นั้น

บัดนี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งหมด 91 คน
CLICK รายชื่อ
CLICK กำหนดการ
CLICK แผนที่เส้นทาง
*สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-7567-2801-3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *