ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำ ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 และกำหนดให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ MMI พร้อมจัดส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินและใบตอบยืนยันการเข้าร่วมสัมภาษณ์ MMI ไปยังสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ตามความทราบ นั้น

บัดนี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งหมด 91 คน
CLICK รายชื่อ
CLICK กำหนดการ
CLICK แผนที่เส้นทาง
*สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-7567-2801-3

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *