ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-16 ธันวาคม พ.ศ.2562 และดำเนินการสัมภาษณ์แบบ Multiple Mini Interviews (MMI) เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น

  บัดนี้ กระบวนการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 48 คน ตามโควตา คือ จังหวัดกระบี่ จำนวน 10 คน จังหวัดตรัง จำนวน 14 คน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 16 คน จังหวัดพังงา จำนวน 2 คน และจังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 คน ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 แจ้งความประสงค์เข้าศึกษามายังสำนักวิชาแพทยศาสตร์  โทร 0-7567-2801-3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563 และดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing house ในวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ.2563 ในระบบ TCAS (mytcas.com)
CLICK > รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *