โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้หัวข้อ”ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว”

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการโครงการ ประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี… ไม่ต้องเดี่ยว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบอกเล่าเรื่องราวการทำความดีด้านต่าง ๆที่สามารถทำได้ทันที่ “ทำดี .. ไม่ต้องเดี่ยว” และส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม อันดีงามของคนในชุมชน และสังคม และให้เด็กเยาวชนรู้จักใช้ศักยภาพของตนเอง…. CLICK อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *