ยินดีต้อนรับอาจารย์ นพ. จักรกฤษณ์ จูห้อง

 

 

ยินดีต้อนรับอาจารย์ นพ. จักรกฤษณ์  จูห้อง
ยินดีต้อนรับอาจารย์ นพ. จักรกฤษณ์ จูห้อง

ยินดีต้อนรับอาจารย์ นพ. จักรกฤษณ์ จูห้อง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับ อาจารย์ นพ. จักรกฤษณ์ จูห้อง กลับมาปฏิบัติงาน หลังจากได้ลาศึกษาต่อเฉพาะทางด้านจักษุวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมาเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ฯสืบต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.