นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินป่าสำรวจสมุนไพร ณ น้ำตกพรหมโลก

 

นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินป่าสำรวจสมุนไพร ณ น้ำตกพรหมโลก อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรายวิชาเภสัชกรรมแผนไทย การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินป่าสำรวจสมุนไพรในครั้งนี้ ได้รับการบรรยายจากเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ร่วมกับคณาจารย์สาขาฯ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากห้องเรียนในเรื่องพืชพรรณไม้และสมุนไพรที่มีอยู่ภายในน้ำตกพรหมโลก อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมนี้ทางสาขาขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ ที่นี้

นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินป่าสำรวจสมุนไพร ณ น้ำตกพรหมโลก อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินป่าสำรวจสมุนไพร
ณ น้ำตกพรหมโลก อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินป่าสำรวจสมุนไพร ณ น้ำตกพรหมโลก อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินป่าสำรวจสมุนไพร
ณ น้ำตกพรหมโลก อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช