นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License

13 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 ได้แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License (NL) ให้กับนักศึกษาแพทย์รุ่นน้องชั้นปีที่ 2 และ 3 ผ่านการจัดโครงการเตรียมความพร้อมรุ่นน้องสู่การสอบ Comprehensive และ National License (NL) ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ ออนไลน์ โดยนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนในชั้นปีที่ 3 การเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการเวลา และการสอบ Comprehensive และ NL รวมทั้งแนะนำคู่มือ ตำรา และรูปแบบข้อสอบ เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาแพทย์รุ่นน้องได้เตรียมความพร้อมในการสอบในปีการศึกษาถัดไป

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License นักศึกษา
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์การสอบ Comprehensive และ National License