ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเชิญไปบรรยาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธ์ุ เพชรช่วย คณบดีสำนั …

Read More »

ประกาศขยายเวลาชำระเงิน โครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ขยายเวลาชำระเงิน โครงการค่ายเปิ …

Read More »

แพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จับมือ Western Connecticut Health Network อเมริกา ทำเอ็มโอยูพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ศึกษาระดับสากล

เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธ …

Read More »

เยี่ยมบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว ผู้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชชานีย์ จริยพงศ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชชานีย์ จริยพงศ์ อาจารย์ส …

Read More »