ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง

      ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2561 เรื่อง “Applications and potential activities of Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. for prevention and control of staphylococcal bovine mastitis” โดยได้รับมอบเกียรติบัตร เงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ จากสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรตินักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานวิจัยคุณภาพสูง และมีประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจะได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในรูปแบบ poster presentation ร่วมกับผลงานวิจัยดีเด่นในสาขาต่าง ๆ ในงานประชุมวิชาการ“วลัยลักษณ์วิจัย” ประจำปี 2562

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *