รับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2562

       ด้วยแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2562 เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ทุน ซึ่งผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิดน 35 ปี มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือคะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป 

      ในการนี้ หากท่านใดสนใจสมัครขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2562 ขอท่านส่งใบสมัครจำนวน 15 ชุด พร้อมหลักฐานการศึกษา การปฏิบัติงาน หลักฐานการสอนภาษา โดยจัดทำเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย ส่งกลับไปยังสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562

      CLICK > ข้อระเบียบการขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์

      

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *