ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว ผู้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้หัวข้อวิจัย เรื่อง Identification, characterization and expression of the pyrokinins (PKs) in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii  ได้รับงบประมาณ 600,000 บาท ระยะเวลาในการทำวิจัย  2 ปี โดยทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง หลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และสามารถผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพสูงได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *