แจ้งช่องทางการสั่งซื้อน้ำดื่มตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายในการจัดทำน้ำดื่มตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้มีน้ำดื่มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยในมุมมองของคนภายในมหาวิทยาลัยและบุคลคลภายนอก โดยได้ทำการคัดเลือกผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่ม ภายใต้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ น้ำดื่มตรา ดี คูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

    บัดนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการผลิตน้ำดื่มตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมจำหน่ายน้ำดื่มขนาดต่างๆ ให้แก่สำนักวิชา ศูนย์ หน่วยงาน บุคลากร ร้านค้าและร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป ซึ่งจะมีรอบการจัดส่งน้ำดื่มฯ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยสามารถสั่งซื้อน้ำดื่ม ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

                   1. กรณีสั่งซื้อน้ำดื่มฯ ในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี (ก่อนเวลา 15.30 น.) สามารถกรอกรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่ https://is.gd/9xOg3i หรือสแกน QR Code ตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้

                   2. กรณีสั่งซื้อน้ำดื่มฯ เร่งด่วน ติดต่อศูนย์บริหารทรัพย์สิน เบอร์โทรศัพท์ 075-673859-60

                   3. กรณีใช้น้ำดื่มฯ เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งไม่ตรงกับวันศุกร์ (รอบการจัดส่งน้ำดื่มฯ) และหน่วยงานที่สั่งซื้อไม่สามารถจัดเก็บน้ำดื่มฯ ในสถานที่จัดงานได้ สามารถสั่งซื้อน้ำดื่มฯ ในระบบสั่งซื้อ โดยระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุได้ (จะมีการจัดส่งน้ำดื่มให้เป็นกรณีพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานที่จัดซื้อ)

                  ทั้งนี้ ศูนย์บริหารทรัพย์สินเป็นเพียงผู้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่ม     ตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และดูแลบริหารสัญญาเท่านั้น มิได้เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหรือเป็นผู้จัดส่งน้ำดื่ม แต่อย่างใด CLICK > ไฟล์แนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *