การใช้สิทธิการรักษาอุบัติเหตุทางการจราจรทางบก (พรบ.) นักศึกษาและบุคลากร มวล.

ด้วยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการสุขภาพแก่ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มาแล้วนั้น ซึ่งเดิมกรณี นักศึกษา บุคลากร ที่ประสบอุบัติเหตุทางการจราจรทางบกทุกกรณีที่เข้ารับการรักษา ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใช้สิทธิการรักษา นักศึกษาอุบัติเหตุเคลมประกัน และสิทธิชำระเงิน(บุคลากรอุบัติเหตุ) ซึ่งได้เริ่มกำหนดให้ใช้สิทธิ พรบ. อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้การใช้สิทธิการรักษากรณีอุบัติเหตุทางการจราจรทางบกเป็นไปตามกฎหมาย (พรบ.) พระราชบัญญัตคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทางศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอแจ้งข้อกำหนดการใช้สิทธิการรักษา พรบ. กรณีอุบัติเหตุทางการจราจรทางบก จะไม่รับเครมประกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการจราจรทางบกทุกกรณี ทั้งของนักศึกษา และบุคลากร เมื่อประสบอุบัติเหตุจะต้องชำระเงินเอง และยื่นเอกสาร พรบ.พร้อมรับเงินคืน กรณีที่ไม่มี พรบ. หรือ พรบ.ขาด จะต้องชำระเงินเองตลอดจนสิ้นสุดการรักษาที่เกี่ยวกับอุบัติทางการจราจรทางบกในแต่ละครั้งและนำใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทย์ไปเบิกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *