สำรวจเรื่องผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนศพ. มวล.

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ ในระดับนานาชาติ จึงได้มีการดำเนินโครงการสำรวจ เรื่อง ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับหน่วยงาน Taiwan Assessment and Evaluation Association (TWAEA) ไต้หวันและหน่วยงาน Japan University Accreditation Association (JUAA) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา

ในการนี้ สำนักงานฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา……

CLICK รายละเอียด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *