ส.แพทย์ มวล.จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมกับศพค.วชิระภูเก็ต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยอาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญาพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฝ่ายการศึกษา) อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฝ่ายบริหาร) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ และบุคลากรสำนักวิชาแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการสัมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ซึ่งเป็นการถ่ายทอดรายละเอียดของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้สถาบันร่วมผลิตได้รับทราบ วัตถุประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตที่ประสงค์ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตได้บรรลุตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ประสงค์ที่วางไว้ในหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาต่อไปในอนาคต


ข่าวและภาพโดย คุณสุรศักดิ์ นาควิโรจน์ (สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.