ส.แพทย์ มวล.จัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนศพ.ปี 1 (รุ่นที่ 11)

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 11) และบุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562  เวลา 07.03  – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม นั้น

CLICK > กำหนดการและข้อแนะนำ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น