Home / ข่าวสำหรับนักศึกษา / ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 8/2562 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 8/2562 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

ประเภทของการสอบ: 
  การสอบขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)
  การสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences)

กำหนดการสอบ: 
  การสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 
  การสอบขั้นตอนที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการรับสมัคร:
  รับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 – 14 สิงหาคม 2562

การชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร การตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ:
  ชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในเวลาทำการของธนาคาร หากชำระเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครสอบนั้นเป็นโมฆะ

สถานที่สอบ: 
สถานที่สอบ ศรว. จัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวนที่นั่งสอบทั้งหมด 2,040 ที่นั่ง ดังนี้ 

สถานที่สอบ จำนวนที่นั่งสอบที่เปิดรับ
สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 940
สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 200
สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 200
สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 200
สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 170
สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 180
สนามสอบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 150

CLICK อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *