Home / ข่าวสำหรับนักศึกษา / ขอเชิญนศพ.เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2/2562

ขอเชิญนศพ.เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2/2562

ด้วยสหพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งเป็นองค์กรศูนย์กลางของนักศึกษาแพทย์ทุกสถาบันทั่วประเทศ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญตามข้อบังคับสหพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พุทธศักราช 2561 หมวดที่ 6 ข้อ 31 ที่ให้คณะกรรมการสหพันธ์ฯ ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนและดำเนินกิจกรรมของสหพันธ์

ในการนี้สหพันธ์นักศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ จึงขอเชิญ นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ หรือรองนายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ หรือตัวแทนสถาบัน เข้าร่วมการประชุมสามัญครั้งที่ 2/2562 ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00-16.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์รังสิต

CLICK อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *