ขอเชิญนศพ.เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2562

ด้วยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัตน วรขัตติยราชนารี ซึ่งเป็นองค์กรศูนย์กลางของนิสิตนักศึกษาแพทย์ทุกสถาบันทั่วประเทศได้จัดให้มีการประชุมสามัญ ตามข้อบังคับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ พุทธศักราช 2561 หมวดที่ 6 ข้อ 31 ที่ให้คณะกรรมการสหพันธ์ฯ ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนและดำเนินกิจกรรมของสหพันธ์ฯ

ในการนี้สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงขอเชิญ นายกสโมสรนิสิตหรือนักศึกษาแพทย์ หรือรองนายกสโมสรนิสิต หรือนักศึกษาแพทย์ หรือตัวแทนสถาบัน เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2562 ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 13.30-16.00 น.ณ ห้องประชุมสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารไผ่สิงโต คณะแพทยศษสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CLICK : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *