กิจกรรมสานสัมพันธ์สายรหัส (Medflix) ประจำปีการศึกษา 2564

25 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สายรหัส (Medflix) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Zoom meeting ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาแพทย์รุ่นพี่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และเพื่อให้น้องใหม่ได้มีสายรหัสไว้คอยเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและเรื่องต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีปรองดอง และมิตรภาพที่ดี ระหว่างนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่รุ่นน้อง และเพื่อนร่วมรุ่น

 

*****************************************************************************************************************

กิจกรรมสานสัมพันธ์สายรหัส
กิจกรรมสานสัมพันธ์สายรหัส
กิจกรรมสานสัมพันธ์สายรหัส
กิจกรรมสานสัมพันธ์สายรหัส
กิจกรรมสานสัมพันธ์สายรหัส
กิจกรรมสานสัมพันธ์สายรหัส
กิจกรรมสานสัมพันธ์สายรหัส
กิจกรรมสานสัมพันธ์สายรหัส
กิจกรรมสานสัมพันธ์สายรหัส
กิจกรรมสานสัมพันธ์สายรหัส
กิจกรรมสานสัมพันธ์สายรหัส
กิจกรรมสานสัมพันธ์สายรหัส