นักศึกษาวิทย์ฯกีฬา ส.แพทย์ ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองและเหรียญเงิน แข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

7 ธันวาคม 2564

 

นางสาวธารา บริสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลเหรียญทอง ประเภท Tachi Waza รุ่นอายุ >19 ปี น้ำหนัก 52 กิโลกรัม และรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Fighting รุ่นอายุ18-20 ปี น้ำหนัก 52 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12/2564 ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬาทรูอารีน่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนี้

 

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาวิทย์ฯกีฬาสำนักวิชาแพทย์
ขอแสดงความยินดีนักศึกษาวิทย์ฯกีฬาสำนักวิชาแพทย์