รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2023

15 กุมภาพันธ์ 2566

ขอแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023 #อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://alumni.mahidol.ac.th/young-alumni-awards-2023/

 

รักษาการณ์คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2023
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2023
รักษาการณ์คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2023
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2023