ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ส่วนที่ 1 (Comprehensive Examination I)

ด้วยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จะต้องดำเนินการสอบประมวลความรู้ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination I) ปีการศึกษา 2562 นั้น
เพื่อให้การดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งประราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2539 และข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2551 จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ส่วนที่ 1 (Comprehensive Examination I) ปีการศึกษา 2562
**หมายเหตุ รายชื่อดังกล่าว สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 21 มี.ค. 2563  และ 28 มี.ค.2563
CLICK รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *