ประชาสัมพันธ์การสอบประมวลความรู้ ส่วนที่ 1 (วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน)

ด้วยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2551 กำหนดให้นักศึกษาที่ได้ศึกษาในระยะที่ 2 ครบถ้วนจะต้องสอบประมวลความรู้ส่วนที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน โดยมีกำหนดการสอบในวันที่ 21 และ 28 มีนาคม 2563 นั้น ในการนี้สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จึงขอแจ้งรายละเอียดสำหรับการสอบประมวลความรู้ ส่วนที่ 1 ดังนี้


1. CLICK กำหนดการสอบประมวลความรู้ส่วนที่ 1 (วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน)


2. CLICK ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ 


3. CLICK รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส่วนที่ 1


4. CLICK มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ในการสอบประมวลความรู้ ส่วนที่ 1 (Comprehensive Examination I)

หมายเหตุ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรศักดิ์ นาควิโรจน์ นักวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 2896

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *