ม.วลัยลักษณ์ จับมือ กกท. MOU​ มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรด้านวิทย์ฯกีฬา

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วันนี้ (24 มีนาคม 2564) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) และ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ร่วมกัน ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  โดยมี รองศาสตราจารย์ จรัญ บุญกาญจน์    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มวล. นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึกผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.ลงนามเป็นพยาน ท่ามกลางผู้บริหารและบุคลากรของทั้ง 2 ฝ่าย ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมกันเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร……. CLICK อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวโดย: นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร