เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ TCAS (แฟ้มสะสมผลงาน) รอบที่ 1.3 ประจำปีการศึกษา 2565

9 พฤศจิกายน 2564

 

          สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1.3 TCAS (Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 และชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยคุณสมบัติขั้นต่ำของผู้สมัครได้แก่

  • เป็นนักเรียนสายการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่สี่ภาคเรียนขึ้นไปไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีเกรดเฉลี่ยรายวิชาวิชาคณิต วิทย์ และภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 3.00

สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ทาง https://entry.wu.ac.th/ หากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง inbox Facebook https://www.facebook.com/ATTMWU/ แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ

เปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1.3 TCAS (Portfolio)
เปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1.3 TCAS (Portfolio)