กำหนดวันพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565

22 กุมภาพันธ์ 2566
 
          หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ กำหนดจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00น
ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร B ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2565