Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ส.แพทย์ มวล.จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมกับศพค.วชิระภูเก็ต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมศูนย …

Read More »

การใช้สิทธิการรักษาอุบัติเหตุทางการจราจรทางบก (พรบ.) นักศึกษาและบุคลากร มวล.

ด้วยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริก …

Read More »

ส.แพทย์ มวล.จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมกับศพค.ตรัง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมศูนย …

Read More »

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเชิญไปบรรยาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธ์ุ เพชรช่วย คณบดีสำนั …

Read More »

ประกาศขยายเวลาชำระเงิน โครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ขยายเวลาชำระเงิน โครงการค่ายเปิ …

Read More »

แพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จับมือ Western Connecticut Health Network อเมริกา ทำเอ็มโอยูพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ศึกษาระดับสากล

เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธ …

Read More »