ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

CLICK อ่านรายละเอียด

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา ได้รับการคัดเลือก “ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 62”

อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา รองคณบดี …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 62

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิต …

Read More »