ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2020) ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล.
(SMD Open House 2020)
ประจำปี 2563
**************

  โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2020) ประจำปี 2563 วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังไฟล์เอกสารแนบ 

  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ SMD Open House-WU: ค่ายหมอ ม.วลัยลักษณ์

  CLICK  รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2020) ประจำปี 2563​