Home / ข่าวสำหรับนักศึกษา / ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาพัฒนาชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาพัฒนาชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด้วยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ (สพท.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาในด้านการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทย โดยเฉาพะในแง่ของการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญต่อสังคมไทยในปัจจุบัน จึงจัดทำกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาพัฒนาชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชุมชนนาเรือง ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์……..
ในการนี้ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ (สพท.) จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาพัฒนาชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชุมชนนาเรือง ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับจัดกิจกรรมเป็นจำนวนเงิน 1200 บาทต่อคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *