Home / ข่าวสำหรับนักศึกษา / นศพ.มวล.เข้าร่วมค่ายสัมมนาปลายปี คณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยฯ

นศพ.มวล.เข้าร่วมค่ายสัมมนาปลายปี คณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยฯ

นักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมค่ายสัมมนาปลายปี คณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (สพท.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

1.นักศึกษาแพทย์มีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (สพท.)ประจำปีการศึกษา 2562 และวางแผนงบประมาณในปีการศึกษาถัดไป

2.นักศึกษาแพทย์สามารถนำประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับองค์กรนิสิตนักศึกษาแพทย์ และนักเรียนแพทย์ทหารจากสถาบันอื่น มาพัฒนาสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพแพทย์

3.นักศึกษาแพทย์สามารถทำความเข้าใจ และสรุปผลการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นในปีการศึกษา 2561 และนำประสบการณ์มาพัฒนาโครงการที่กำลังจะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2562

4.นักศึกษาแพทย์ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนิสิตนักศึกษาแพทย์ และนักเรียนแพทย์ทหารจากสถาบันอื่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *