นักศึกษาแพทย์ มวล. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ

 

 

 

 

นักศึกษาแพทย์ มวล. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ

15 สิงหาคม 2566

นศพ.กนกพิชญ์ สระวัง นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Startup เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการกับหน่วยงานชั้นนำในต่างประเทศ จากการคิดค้นและนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Finder: Cervical cancer self-test kit ซึ่งเป็นชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Human Papilloma Virus; HPV) ด้วยตนเอง ในงาน Thailand Bootcamp & Final Selection ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2566  

โดย นศพ.กนกพิชญ์ สระวัง ได้รับการคัดเลือกภายใต้โครงการโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ (Experiential Learning Program : ELP) ซึ่งได้เฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน 35 คน จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกือบ 1,000 คน เพื่อมอบทุนสนับสนุนในการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ

นักศึกษาแพทย์ มวล. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ
นักศึกษาแพทย์ มวล. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ
นักศึกษาแพทย์ มวล. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ
นักศึกษาแพทย์ มวล. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ
นักศึกษาแพทย์ มวล. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ
นักศึกษาแพทย์ มวล. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ
นักศึกษาแพทย์ มวล. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ
นักศึกษาแพทย์ มวล. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ
นักศึกษาแพทย์ มวล. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ
นักศึกษาแพทย์ มวล. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ