นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินป่าสำรวจสมุนไพร ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงจังหวัดนครศรีธรรมราช

นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินป่าสำรวจสมุนไพร ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงจังหวัดนครศรีธรรมราช

22 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 3 จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินป่าสำรวจสมุนไพร โดยการนำเยี่ยมชมและให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ร่วมกับคณาจารย์สาขาฯ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากห้องเรียนในเรื่องพืชพรรณไม้ต่างๆ หรือสมุนไพรที่มีอยู่ภายในอุทยาน เพื่อประยุกต์ใช้กับรายวิชาทางสาขาโดยเฉพาะในรายวิชาเภสัชกรรมไทย ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ทางสาขาขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ ที่นี้