นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหา Chiang Mai University International Medical Challenge 2023

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหา Chiang Mai University International Medical Challenge 2023

12 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน- 3 ธันวาคม 2566 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 และ 5 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ แข่งขันตอบปัญหา Chiang Mai University International Medical Challenge 2023” ในธีม Basic to Clinical Anatomy ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการและสนับสนุนให้นักศึกษาแพทย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการแพทย์โดยแบ่งเป็นรอบคัดเลือก (MCQ) ก่อนผ่านเข้าสู่รอบ Quarter-final, Semi-final และ Final ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบ real-time บนเวทีดังภาพบรรยากาศด้านล่าง โดยนศพ.กฤษฏิ์ รัตนบัณฑิต, นศพ.กัลย์สุดา ศรีชัย, และ นศพ.อภิเศรษฐ์ ชัยศิริ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 สามารถผ่านสู่รอบ Quarter-final

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหา Chiang Mai University International Medical Challenge 2023
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหา Chiang Mai University International Medical Challenge 2023
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหา Chiang Mai University International Medical Challenge 2023
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหา Chiang Mai University International Medical Challenge 2023
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหา Chiang Mai University International Medical Challenge 2023
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหา Chiang Mai University International Medical Challenge 2023
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหา Chiang Mai University International Medical Challenge 2023
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหา Chiang Mai University International Medical Challenge 2023