รับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 อัตรา

รับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 อัตรา

21 ธันวาคม 2566

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 อัตรา

  1. สาขากายวิภาคศาสตร์ 2 อัตรา
  2. สาขาสรีรวิทยา 2 อัตรา
  3. สาขาพยาธิวิทยา 2 อัตรา
  4. สาขาเภสัชวิทยา 1 อัตรา
  5. สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา 1 อัตรา

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  https://shorturl.asia/bOUe6

รับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 อัตรา
รับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 อัตรา