นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศณ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศณ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

18 ธันวาคม 2566

นศพ.กนกพิชญ์ สระวัง นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ” ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ  โดยได้เข้าร่วมคลาสเรียนกับนักเรียนใน Nanyang polytechnic เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจ และร่วมกิจกรรม workshop ต่างๆ อาทิเช่น 1) Idea of future: Can you offer what your target audience is looking for? 2) Breaking the social media code: Secret to market viral impact! และ 3) Wining the social media game: Stand out, Stand tall! รวมทั้งได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ผังเมืองและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของประเทศสิงคโปร์ที่ Tempines Hub, URA, ACE และ Sustainable Singapore Gallery

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ณ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์