พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566

 

พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566

12 มีนาคม 2567

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร B ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อ.พญ.ปวีณา บุญเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง และ อ.นพ.อนุชิต ชูเวทย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ พร้อมทั้งครอบครัวของนักศึกษาแพทย์ร่วมแสดงความยินดี 
 
พิธีมอบเสื้อกาวน์จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เสื้อกาวน์เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพแพทย์ ให้นักศึกษาแพทย์ที่กำลังจะก้าวสู่ชั้นคลินิกได้ตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นแพทย์ ที่ประกอบด้วยทั้งในส่วนของความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพเวชกรรม
 
สามารถเข้าชมภาพบรรยากาศได้ที่ คลิก 
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 14