ประกาศรับสมัครนักศึกษาจากศูนย์แพทย์ฯ ไปดูงาน ณ มหาวิทยาลัยโทโฮ ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2565

18 ตุลาคม 2565

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารแนบ

 

Download (PDF, 112KB)

Download (PDF, 125KB)

Download (PDF, 128KB)

Download (DOCX, 134KB)